Ingenia Gardens Taree resident Jean Whatson celebrates 100th birthday